''

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:34 30/06/2021  

Danh sách học sinh chưa nộp hồ sơ nguyện vọng 1 lớp 10 - Năm học: 2021-2022

     SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN SINH CUNG        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 137/TB-NSC                                       Phú Vang, ngày 28 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

(Về việc học sinh chưa nộp hồ sơ nguyện vọng 1 vào trường)

Kính gửi: Các trường THCS có học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Sinh Cung

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/4/2021 của Sở GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục THPT năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1006/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021 – 2022;

Nhà trường đã có thông báo số 120/TB-NSC ngày 5/5/2021 về việc thông báo tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022  và công văn số 126/CV-NSC ngày 7/6/2021 Về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022;

Trường đã tổ chức thu hồ sơ đợt 1 của học sinh theo đúng nguyện vọng đăng ký. Đến nay, trong danh sách học sinh đăng ký nguyện vọng 1 đã có 306 học sinh đã đến nộp hồ sơ, 23 học sinh chưa đến nộp hồ sơ (có danh sách kèm theo).

Vậy,  trường THPT Nguyễn Sinh Cung kính đề nghị các trường THCS thông báo cho những học sinh chưa đến nộp hồ sơ tuyển sinh theo quy định thì đến nộp hồ sơ hạn cuối trước lúc 15h ngày 29/6/2021.

Ghi chú:  Danh sách học sinh chưa nộp hồ sơ nguyện vọng 1 lớp 10 - Năm học: 2021-2022 ở phần Tải File 1

Nơi nhận:

- Học sinh dự tuyển

- Web nhà trường;

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vương Hưng Tĩnh

                                          

.                                                                         

                                                                                                      

Tải file

Số lượt xem : 289

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác