''

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:31 01/06/2021  

Bài giảng và ôn tập trên kênh TRT dành cho khối 12

Trường THPT Nguyễn Sinh Cung thông báo đến toàn thể học sinh và giáo viên các bài giảng lớp 12 trên kênh TRT từ ngày 16/03/2020 được cập nhật tại kênh Youtube chính thức của TRT và lịch phát sóng tại: 

 TRT Youtube: https://www.youtube.com/trttube 

**** Ngày  thứ 2 (16/03/2020)

1.Ngữ Văn 12 : Rừng Xà Nu (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=JvqlDHM-oCg

2.Vật Lý 12: Giao Thoa Ánh Sáng

https://www.youtube.com/watch?v=k5BoBVksjJ0

3. Lịch Sử 12: Chiến Tranh Mùa Khô (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=HKSkS8Nd3JU

**** Ngày thứ 3 (17/03/2020)

1. Toán 12: Ứng dụng của tích phân (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=N3qUDwRLhqQ

2.GDCD 12: Quyền Dân Chủ

https://www.youtube.com/watch?v=qFUa1nv0tJs

3. Hóa 12: Nhôm và các hợp chất của Nhôm (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=OpLr2yzwRs4   

***** Ngày thứ 4 (18/03/2020)

1. Tiếng Anh 12 (Hệ 7 năm): BOOKS LANGUAGE FOCUS

https://www.youtube.com/watch?v=NUKMa5cVz9g

2 Sinh 12: Các đặc trưng cơ bản của Quần Thể

https://www.youtube.com/watch?v=Hd6Lj4a9oQI

3. Địa 12: Vấn  đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=cxBQUu7k9BM  

***** Ngày thứ 5 (19/03/2020)

1. Ngữ Văn 12: Rừng Xà Nu (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=OCvPkm_1kB0

2. Vật Lý 12: Các loại Quang Phổ

https://www.youtube.com/watch?v=yR1cwvlhJaE 

3. Lịch Sử 12: Chiến Tranh Mùa Khô (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=qyKo2jPGzrE  

***** Ngày thứ 6 (20/03/2020)

1. Toán 12: Phương Trình Mặt Phẳng (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=UdIyaJVqIes  

2. GDCD 12: Quyền Dân Chủ (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=IZeIQdAI04k  

3. Hóa 12: Nhôm và hợp chất của Nhôm (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=aV6Q-SKUzss

4. Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm): Unit 7: Artificial Intelligence grammar

https://www.youtube.com/watch?v=03ZPYSq5pfg

5. Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm): Antificial Intelligence reading

https://www.youtube.com/watch?v=5f4abjenmco  

****** Ngày thứ 7 (21/03/2020)

1. Tiếng Anh 12 (Hệ 7 năm): Unit 11: Books reading

https://www.youtube.com/watch?v=-nn7bn1ZLRo

2. Sinh 12: Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=qO1ioJu1hvk

3. Địa 12: Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=wvNPSOiYvVs  

***** Ngày thứ 2 (23/03/2020):

1.Ngữ Văn 12: Tác phẩm “ Những đứa con trong gia đình” (Tiết 1) – Nguyễn Thi

https://www.youtube.com/watch?v=N64_h2IYp7k

2.Vật Lý 12: Tia hồng ngoại – tia tử ngoại

https://www.youtube.com/watch?v=y5Iuy0KsZQE 

3. Lịch Sử 12: Bài 22 (tiếp theo)- Tiết 3: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược miền Bắc, vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

https://www.youtube.com/watch?v=3M-y73TIH4Y&list=PLPnho9DfMOFYhcKfnDTX2VKyViGkhv4by&index=9&t=0s 

****** Ngày thứ 3(24/03/2020)

1.Toán 12: Ứng dụng tích phân (Tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=4kU2fT-VD0Y

2.GDCD 12: Công dân với các quyền dân chủ

https://www.youtube.com/watch?v=Y2w8__WPhvc

3.Hóa 12: Luyện tập: Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng

https://www.youtube.com/watch?v=kAicZx-d66o 

****** Ngày thứ 4 (25/03/2020)

1. Tiếng Anh 12(Hệ 7 năm):Unit 12: Water sports language focus

https://www.youtube.com/watch?v=S5jVaA2Yurw

2.Sinh 12: Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể

https://www.youtube.com/watch?v=uKHwDZ49WPM 

3. Địa 12: Cơ cấu ngành Công nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=Id0hdlFcOzg 

******* Ngày thứ 5 (26/03/2020)

1. Ngữ Văn 12: Tác phẩm “ Những đứa con trong gia đình” (Tiết 2) – Nguyễn Thi

https://www.youtube.com/watch?v=qTye-wBkbB4

2. Vật Lý 12: Tia Rơnghen (Tia X)

https://www.youtube.com/watch?v=kSRAwMseBHM

3.Lịch Sử 12: Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế -  xã hội ở miền Bắc, giải phòng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

https://www.youtube.com/watch?v=8JIJnLw8FvU

****** Ngày thứ 6 (27/03/2020)

1.Toán 12: Phương trình mặt phẳng (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=HE8SNpbyyX8

2.GDCD 12:  Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=qylErXH98GA

3. Hóa 12: Luyện tập: Nhôm và hợp chất của nhôm

https://www.youtube.com/watch?v=1TrLDVz-jm8

4. Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm):Unit 7: Artificial Intelligence (Communication & Culture)

https://www.youtube.com/watch?v=iIPUkAcEoDQ

5. Tiếng Anh 12: (Hê 10 năm): Unit 8: The world of work gramar

https://www.youtube.com/watch?v=tC5E58WzsQY

****** Ngày thứ 7 (28/03/2020)

1. Tiếng Anh 12 (Hệ 7 năm): Unit 12: Water sports reading

https://www.youtube.com/watch?v=6LMJkYB_f00

2. Sinh 12: Bài 40: Quần xã sinh vật

https://www.youtube.com/watch?v=6xfZP-cecgQ

3. Địa Lí 12: Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

https://www.youtube.com/watch?v=r-D1xAFI6z4 

***** Ngày thứ 2 (30/03/2020)

1. Ngữ Văn 12: Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=6CIvBJBB3NU

2. Vật Lý 12: Hiện tượng quang điện.Thuyết lượng tử ánh sáng

https://www.youtube.com/watch?v=UHOygYHYpts 

3. Lịch Sử 12: Khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam

https://www.youtube.com/watch?v=7txPbKOHE-s 

****** Ngày thứ 3 (31/03/2020)

1. Toán 12: Luyện tập ứng dụng của Tích Phân (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=1ewPu3DcU9I

2. GDCD 12: Pháp luật với sự phát triển của công dân

https://www.youtube.com/watch?v=1D3quhskYCw

3. Hóa 12: Sắt và một số kim loại quan trọng

https://www.youtube.com/watch?v=5Cgsjl6eo5M

******* Ngày thứ 4 (01/04/2020)

1. Tiếng Anh 12  (Hệ 7 năm) : Unit 11 + Unit 12: Review

https://www.youtube.com/watch?v=xLO1SmMYMKs

2. Sinh 12: Diễn thế sinh thái

https://www.youtube.com/watch?v=Wot4Z_6Lwns

3. Địa Lý 12: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=XGAv4bhH8N4

******* Ngày thứ 5 (02/04/2020)

1. Ngữ Văn 12: Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=V6eo3A7400s

2. Vật Lý 12: Hiện tượng quang điện trong

https://www.youtube.com/watch?v=h5p3HdIMuRM 

3. Lịch Sử 12: VN trong những năm đầu chống Mỹ cứu nước năm 1975

https://www.youtube.com/watch?v=E0IVPyistRY 

****** Ngày thứ 6 (03/04/2020)

1. Toán 12: Luyện tập: Phương trình mặt phẳng (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=56DEI8UuF3k

2. GDCD 12: Bài 8: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

https://www.youtube.com/watch?v=beCFH2VlOso 

3. Hóa 12: Hợp chất của Sắt (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=gY8UGWMDGac

4.Tiếng Anh 12(Hệ 10 năm): The world of work (reading)

https://www.youtube.com/watch?v=o9nFk7AB4eg 

5.Tiếng Anh 12 (Hệ 10 năm): The world of work (communication and culture)

https://www.youtube.com/watch?v=FS3EnJ6WhSM

****** Ngày thứ 7 (04/04/2020)  

1. Tiếng Anh 12: (Hệ 7 năm): Unit13: The 22  Seagames

https://www.youtube.com/watch?v=cD8zoomwKlg 

2. Sinh 12: Bài 42: Hệ Sinh Thái

https://www.youtube.com/watch?v=jKSopTAGiUw

3. Địa 12: Vấn đề phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc

https://www.youtube.com/watch?v=_RZhwa02Ij0 

****** Ngày thứ 2 (06/04/2020)

1.Ngữ Văn 12: Thuốc - Lỗ Tấn (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=XTbwchHxta0 

2. Vật Lý 12: Bài 33: Hiện tượng quang - phát quang

https://www.youtube.com/watch?v=Nr29eeuxiy4 

3. Lịch Sử 12: Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH(1986-2000)

https://www.youtube.com/watch?v=ArEca3cmItY 

****** Ngày thứ 3 (07/04/2020)

1.Toán 12: Ôn tập chương III (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=S75QDlQwi_M&list=PLPnho9DfMOFYhcKfnDTX2VKyViGkhv4by&index=19&t=0s  

2. GDCD 12: Pháp luật với sự phát triển của đất nước

https://www.youtube.com/watch?v=KOXwsYd-Rak&list=PLPnho9DfMOFYhcKfnDTX2VKyViGkhv4by&index=18&t=0s

3. Hóa 12: Hợp kim của Sắt

https://www.youtube.com/watch?v=9Q0xfJCiZlw&list=PLPnho9DfMOFYhcKfnDTX2VKyViGkhv4by&index=16&t=0s

******* Ngày thứ 4 (08/04/2020)

1. Tiếng Anh 12 (Hệ 7 năm): Unit 13: The 22 Seagame (Reading)

https://www.youtube.com/watch?v=cD8zoomwKlg&list=PLPnho9DfMOFYhcKfnDTX2VKyViGkhv4by&index=27&t=3s

2. Sinh học 12: Bài 43: Trao đổi vật chất trong Hệ sinh thái

https://www.youtube.com/watch?v=LFJ_-jmmwLk&list=PLPnho9DfMOFYhcKfnDTX2VKyViGkhv4by&index=12&t=0s

3. Địa Lý 12: Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch

****** Ngày thứ 2(14/04/2020) 

1. Ngữ Văn 12: Số phận con người (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=gAooAvhIKDQ

2. Vật lý 12: Cấu tạo và tính chất của hạt nhân

https://www.youtube.com/watch?v=MR8ZIoGZUKw

3. Lịch Sử 12: Ôn tập lịch sử VN từ 1945 đến 2000 (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=2BU2QlClxE4

******* Ngày thứ 3 (15/04/2020)

1.Toán 12: Ôn tập chương III (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=wHMleigynMQ

2.GDCD 12: Ôn tập HK II (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=2UU54gYuc4I

3. Hóa 12: Crôm và hợp chất của Crôm (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=c7LOlDK-beo

***** Ngày thứ 4 (16/04/2020)

1.Anh văn 12: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (Language focus) (hệ 7 năm)

https://www.youtube.com/watch?v=oKBp8pN4Lsw

2.Sinh học 12: Bài 45: Dòng năng lượng trong Hệ sinh thái và Hiệu suất sinh thái

https://www.youtube.com/watch?v=-F8Lyz4RRzw&t=980s

3. Địa lý 12: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đồng bằng sông Hồng

https://www.youtube.com/watch?v=5Rge6vguDmk 

***** Ngày thứ 5 (17/04/2020)

1.Ngữ Văn 12: Số phận con người (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=2gWyFwj9HZo

2. Vật Lý 12: Bài 36: Tính chất và cấu tạo của hạt nhân

https://www.youtube.com/watch?v=8iacFPZyapM

3. Lịch Sử 12: Ôn tập (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=0_ybXCLYT_A

****** Ngày thứ 6 (18/04/2020)

1.Toán 12: Phương trình mặt phẳng tiết 5 luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=olYfKuHGi_Q

2.GDCD 12: Ôn tập (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=I2d7eaoZrc8

3.Hóa 12:Crom và hợp chất của Crom (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=G24aELVsK1w 

****** Ngày thứ 2 (20/04/2020)

1. Ngữ Văn 12: Ông già và biển cả

2.Vật lý 12: Bài 38: Phóng xạ - Bài tập (tiết 1)

3.  Lịch Sử 12: Ôn tập lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 (tt)

******* Ngày thứ 3 (21/04/2020)

1. Toán 12: Số phức

2. GDCD 12: Ôn tập học kỳ II (tiết 2)

3. Hóa 12: Bài 38: Luyện tập sắt và hợp chất của sắt (tiết 2)

******* Ngày thứ 4 (22/04/2020)

1. Tiếng Anh 12: Review (Unit 14)

2. Sinh 12: Bài 47: Ôn tập Di truyền_ Biến dị (tiết 1)

3. Địa lý 12: Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

******** Ngày thứ 5 (23/04/2020)

1. Ngữ Văn 12: Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt

2. Vật Lý 12: Năng lượng liên kết của hạt nhận- Phản ứng hạt nhân (tiết 2)

3. Lịch Sử 12: Ôn tập lịch sử VN từ năm 1919 đến 1930

********* Ngày thứ 6 (24/04/2020)

1. Toán 12: Phương trình đường thẳng (tiết 1)

2. GDCD 12: Ôn tập cả năm (Nội dung  học kì I) (tiết 1)

3. Hóa 12: Bài 40: Luyện tập nhận biết các ion trong dung dịch

4.Tiếng Anh 12: Hệ 10 năm:Unit 9: Choosing a career

5. Tiếng Anh 12: Hệ 10 năm: Unit 9: Review

******** Ngày thứ 7 (25/04/2020)

1. Tiếng Anh 12: Hệ 7 năm: Unit 15: Women in society (language focus)

2. Sinh 12: Bài 47: Ôn tập di truyền - biến dị (tiết 2)

3. Địa lý 12: Bài 37:Vấn đề khai thác các thế mạnh ở Tây Nguyên

Số lượt xem : 75

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác