''

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:28 09/12/2021  

Triển khai bồi dưỡng GV, CBQL Module 5 - CTGVPT 2018

*** Web học trực tuyến, các mốc thời gian học và nộp bài tập cuối khoá:

-  Giáo viên Tiểu học và giáo viên Trung học đăng ký và tiến hành học tập trực tuyến

trên hệ thống http://taphuanhue.lms.vnedu.vn từ 10/12/2021 đến hết ngày 17/12/2021.

- Học viên hoàn thành các bài tập cuối mô đun trên hệ thống LMS từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 26/12/2021.


***** Tài liệu với giáo viên cấp Trung học mô đun 5: https://bit.ly/3re3N0Z

Số lượt xem : 68

Các tin khác