''

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 19:32 08/05/2021  

Triển khai một số công việc trong thời gian nghỉ học do dịch Covid 19 từ ngày 08/05/2021

   SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN SINH CUNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:         TB - NSC                                    Phú Vang, ngày 08  tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

( V/v triển khai một số công việc trong thời gian nghỉ học do dịch Covid 19)

 

Nhà trường thông báo đến Qúy thầy, cô giáo và các em học sinh trường THPT Nguyễn Sinh Cung một số nội dung như sau:

 

   - Học sinh toàn trường nghỉ học từ chiều ngày 08/05/2021.

   - Để chủ động cho việc hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 và ôn tập kỳ thi tốt nghiệp THPT của khối 12, nhà trường đề nghị giáo viên bộ môn thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với khối 10, 11:

- Từ ngày 10/05/2021, giáo viên bộ môn tiến hành dạy học trực tuyến để hoàn thành chương trình còn lại của năm học.

- Đối với công tác kiểm tra, đánh giá cuối kỳ của 06 môn còn lại (hiện tại đã kiểm tra 07 môn: Ngữ văn, Anh văn, Lý, Công nghệ, Thể dục, Quốc phòng, Tin học) được thực hiện theo hai phương án sau:

+ Sau 23/05/2021, hết giản cách xã hội nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra tập trung.

+ Nếu sau 23/05/2021 mà chưa hết giản cách xã hội thì tổ chức kiểm tra trực tuyến ( sẽ có hướng dẫn cụ thể).

2. Đối vói khối 12:

- Những học sinh chưa kiểm tra cuối kỳ, nhà trường sẽ thông báo cho kiểm tra để hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời gian quy định của Sở và Bộ.

- Từ ngày 10/05/2021 đến 16/05/2021 giáo viên các bộ môn có ôn thi tốt nghiệp tiếp tục dạy ôn tập để kết thúc chương trình bằng hình thức trực tuyến ( Theo TKB ôn tập áp dụng ngày 10/05/2021). Sau 16/05/2021 nhà trường có hướng dẫn ôn tập cụ thể.

Để việc ôn tập có hiệu quả, nhà trường yêu cầu giáo viên dạy ôn tập và giáo viên chủ nhiệm thực hiện một số vấn đề sau:

*Gíao viên bộ môn:

+Hoàn thiện kế hoạch bài học năm học 2020-2021.

+Xây dựng kế hoạch bài học, môn học, bài tập, câu hỏi để dưa trước cho học sinh nghiên cứu trước khi tiến hành dạy học trực tuyến.

+Chuẩn bị bài dạy và đưa bài dạy trước cho học sinh nghiên cứu đồng thời trong quá trình triển khai tiết dạy phải tương tác với học sinh để giải quyết những vấn đề mà các em chưa hiểu.

-Trong quá trình dạy học, giáo viên bộ môn phải nắm được số lượng học sinh tham gia học để báo cáo với giáo viên chủ nhiệm lớp đó.

-Gíao viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thành lập các nhóm học sinh học trực tuyến ( Các em nhà ở gần nhau thành lập một nhóm).

*Gíao viên chủ nhiệm:

+Thông báo đến từng phụ huynh về việc dạy học truyền hình, internet cũng như lịch học để phụ huynh theo dõi và giám sát việc học của con em.

+Phải kiểm tra, giám sát việc học của học sinh lớp mình để báo cho ban giám hiệu cũng như tìm hiểu lý do những trường hợp không tham gia học để nhà trường có biện pháp giúp đỡ nếu là trường hợp khó khăn.  Để kiểm tra, giám sát việc học của học sinh tham gia học trực tuyến, yêu cầu học sinh trong quá trình học phải ghi bài và dùng điện thoại chụp lại bài học gởi cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm  trong từng môn học và hàng tuần nhà trường đều có thống kê số lượng tham gia học tập của từng lớp theo môn học.

- Tất cả các bài dạy trực tuyến thì nhà trường lưu lại trên trang Website nhà trường để những học sinh theo dõi không kịp.....thì có thể mở ra xem lại.

Nơi nhận:                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG

- Toàn thể CBGV, học sinh;                                               LÊ VĂN HIỆP

- Lưu: VT                         

                                                                                                                  

Số lượt xem : 210

Các tin khác