''

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:18 19/10/2021  

Triển khai bồi dưỡng GV, CBQL đại trà Mô đun 4 _ chương trình GDPT 2018

*** Web học trực tuyến, các mốc thời gian học và nộp bài tập cuối khoá:

-  Giáo viên Tiểu học và giáo viên Trung học đăng ký và tiến hành học tập trực tuyến

trên hệ thống http://taphuanhue.lms.vnedu.vn từ 15/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021.

- GVCC và CBQLCC hỗ trợ cho học viên trên hệ thống từ ngày 23/10/2021 đến hết ngày 24/10/2021.

- Học viên hoàn thành các bài tập cuối mô đun trên hệ thống LMS từ ngày23/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021.

- GVCC và CBQLCC bắt đầu tiến hành chấm bài cho học viên trên hệ thống từ ngày01/11/2021 đến hết ngày 07/11/2021.

*** Tài liệu tập huấn và đáp án tham khảo:

+ Tài liệu với giáo viên cấp Trung học mô đun 4:  http://t.ly/a2Nn

+ Đáp án tham khảo ở phần "Tải File 1"

+ Danh sách học và mail đăng nhập tài khoàn của GV ở phần "Tải File 2"Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 247

Các tin khác