''

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:36 25/05/2021  

Một số công việc kết thúc năm học 2020-2021

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN SINH CUNG

                               Số: 112/TB-NSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                    Phú Vang, ngày 24  tháng 5 năm 2021           

                               

                                                            THÔNG BÁO

               (V/v GVCN thực hiện một số công việc để kết thúc năm học 2020-2021)

1. GVCN thông báo kết quả đánh giá xếp loại năm học cho học sinh biết và hoàn thành trước ngày 26/5/2021.

2. Hướng dẫn học sinh thực hiện thi lại theo kế hoạch của chuyên môn triển khai vào ngày 26/5/2021.

3. GVCN rà soát danh hiệu thi đua của học sinh lớp mình trước 10h ngày 25/5 theo danh sách văn phòng trích xuất và gửi cho GVCN trong Email chung của trường.

4. Tổng kết và phát thưởng

4.1. Tổng kết lớp và phát thưởng học sinh tiên tiến

- Thời gian: K10: chiều 29/5; Khối 11: sáng 29/5; Khối 12: chiều 31/5

- Chỉ tập trung cho những học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến theo ca, mỗi ca không quá 10 học sinh.

- GVCN thông báo về tình hình học tập, ôn tập thi tốt nghiệp, rèn luyện hạnh kiểm đối với những học sinh không thuộc diện tham gia tổng kết do tình hình dịch bệnh.

- Lưu ý: Đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19

4.2. Tổng kết, phát thưởng cho học sinh giỏi, lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 sẽ có thông báo sau.

5. Chuyển giao sinh hoạt hè về địa phương theo kế hoạch của Đoàn trường.

Nơi nhận:

- GVCN, học sinh                                                    

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 VƯƠNG HƯNG TĨNH

 

 

 

            

Số lượt xem : 174

Các tin khác