''

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 07:04 16/05/2021  

Dạy học ôn tập tốt nghiệp THPT khối 12 trực tuyến

   SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN SINH CUNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:         TB - NSC                                         Phú Vang, ngày 15  tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

( V/v dạy học ôn tập TN THPT khối 12 trực tuyến)

 

Qua quá trình theo dõi 01 tuần dạy học trực tuyến TN THPT khối 12. Nhà trường thông báo đến Qúy thầy, cô giáo chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cần chú ý một số vấn đề sau:

*Gíao viên bộ môn:

+Xây dựng kế hoạch bài học, môn học, bài tập, câu hỏi để dưa trước cho học sinh nghiên cứu trước khi tiến hành dạy học trực tuyến.

+Chuẩn bị bài dạy và đưa bài dạy trước cho học sinh nghiên cứu đồng thời trong quá trình triển khai tiết dạy phải tương tác với học sinh để giải quyết những vấn đề mà các em chưa hiểu hoặc tại sao chọn câu này mà không chọn câu kia. Ví dụ : Khi quý thầy, cô sử dụng phần mềm Messinger để giao bài tập cho học sinh và sau khi học sinh làm bài xong gởi lại cho giáo viên thì giáo viên phải sử dụng phầm mềm Zoom hoặc Google Meet để tương tác với học sinh, giải thích cho học sinh hiểu rõ lý do vì sao chọn đáp án a mà không chọ đáp án b......

-Trong quá trình dạy học, giáo viên bộ môn phải nắm được số lượng học sinh tham gia học để báo cáo với giáo viên chủ nhiệm lớp đó.

*Gíao viên chủ nhiệm:

+Thông báo đến từng phụ huynh về việc dạy học truyền hình, internet cũng như lịch học để phụ huynh theo dõi và giám sát việc học của con em.

+Phải kiểm tra, giám sát việc học của học sinh lớp mình để báo cho ban giám hiệu cũng như tìm hiểu lý do những trường hợp không tham gia học để nhà trường có biện pháp giúp đỡ nếu là trường hợp khó khăn.  Để kiểm tra, giám sát việc học của học sinh tham gia học trực tuyến, yêu cầu học sinh trong quá trình học phải ghi bài và dùng điện thoại chụp lại bài học gởi cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm  trong từng môn học. Trường hợp nào không tham gia học thì giáo viên báo ngay cho phụ huynh biết. Ví dụ: Sáng 15/05/2021, tiết Anh văn ( Cô Hiền) lớp 12B6 học sinh không tham gia học là 15 học sinh nhưng chưa có lý do.

- Nhà trường đưa đường dẫn để học sinh vào lấy các bài dạy truyển hình năm học 2019-2020 để tham khảo.

 

 

Nơi nhận:                                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG

- Toàn thể CBGV, học sinh;                                                                           LÊ VĂN HIỆP

- Lưu: VT

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Số lượt xem : 124

Các tin khác