''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:19 31/03/2021  

Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mô-đun 3

Đến 17 giờ ngày 30/03/2021 hệ thống taphuan.csdl.edu.vn đã mở chỉ tiêu lớp học Mô đun 3 đại trà cho toàn thể giáo viên. 

Đối tượng: Tất cả các GV và CBQL trừ GV môn ngoại ngữ, Quốc phòng và GV nghỉ hưu từ 2021-2023.

GV, CBQL bắt đầu tham gia học tập trực tiếp trên Hệ thống từ 31/03/2021 đến 17/04/2021.

*** Ghi chú:

- Hết thời gian học qui định, Trường sẽ chốt danh sách và tiến trình học của 3 Mô đun để báo cáo Sở.

- GV chưa được chấm hoàn thành module 1 thì liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn.

Số lượt xem : 37

Các tin khác