''

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 18:01 28/10/2013  

Ban Giám Hiệu Trường THPT Nguyễn Sinh Cung

 

 
Họ và tên: Vương Hưng Tĩnh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email:  vuonghungtinh@gmail.com
Điện thoại: 0969333021
Địa chỉ: Phú Đa -  Phú Vang -  Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.


Họ và tên: Lê Văn Hiệp
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Email:  lehiepnsc@gmail.com
Điện thoại:

0123981529

Địa chỉ:  Phú Thượng - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Chuyên môn

 

  


 
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Quang
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Email:

nguyenquangnsc@gmail.com

Điện thoại:

0914060551

Địa chỉ:  Phú Đa - Phú Vang - TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Hoạt động ngoài giờ

- Cơ sở vật chất, CNTT
 

Số lượt xem : 13731